Ingvar Körberg


Böcker skrivna av Ingvar Körberg:

Sparbanksidén

Fusionen

Förnyelsen - Sparbankernas historia 1945-1980

Ett redarliv

Ekluten - boken om hur sparbankerna blev en storkoncern

Sven G Svenson - historiker, bankman, författare