Förnyelsen - Sparbankernas historia 1945-1980

Ingvar Körberg

Förnyelsen handlar om den mest expansiva och omvälvande perioden i sparbankernas historia, åren 1945-1980. Under den här perioden genomgick marknaden omvälvande förändringar och sparbankerna gick i spetsen för utvecklingen på bankområdet. I boken ges en ingående skildring av banksektorns och framför allt sparbankernas utveckling under den expansiva efterkrigstiden. Ingvar Körberg är författare och forskare. Han har varit anställd i Svenska sparbanksföreningen under 1960-, 70-, och 80-talen.

Förnyelsen - Sparbankernas historia 1945-1980 är den avslutande delen i en triologi om Sparbankernas historia under tiden 1945-2000. Tidigare har i denna serie på Ekerlids Förlag utgivits:

Ekluten - förändringsprocessen inom Sparbanksrörelsen 1980-1995 (1999)

Fusionen - samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige (2003)