Vi tar gärna emot manus som ryms inom ramen för våra ämnesområden, det vill säga affärslitteratur, biografier, memoarer, management, ledarskap, politik, debatt och historia. Ekerlids Förlag ger inte ut skönlitteratur eller poesi.

Om du har ett manus som du tror skulle kunna vara intressant för utgivning kan du maila till bertil.ekerlid@ekerlids.com och bifoga ett utdrag samt en kort presentation av dig själv och din text. Vi tar inte emot utskrivna manus och har ingen möjlighet att skicka tillbaka manus som anländer via vanlig post.