Här når du oss på Ekerlids!

Ekerlids Förlag AB
Tegnérgatan 37
SE- 111 61 Stockholm

08-411 42 70
 

Bertil Ekerlid, bokförläggare och pressansvarig

070-696 10 57
epost

 

Marie Ekerlid, förlagschef  
 

 

Här gör du dina beställningar:
epost

 

Distributör: FörlagsSystem
08-657 95 00
epost


Ekonomi: Hast Ekonomikonsult
0159-350860   
epost

 

MANUS

Maila ditt synposis till Bertil Ekerlid, epost

OBS! VI TAR INTE EMOT MANUS PER POST