Sven G Svenson - historiker, bankman, författare

Ingvar Körberg

Då livet varit som bäst, har det möda och arbete varit. Lyckligtvis har livet inte alltid varit som bäst. Så sammanfattade Sven G Svenson – Sven G kallad – sitt liv. Han var forskaren och historikern som blev sparfrämjare och bankman och som därefter återgick till forskningen.
Han var författaren som bland annat skrev mästerliga biografier – och en detektivroman – alla med anknytning till Uppsala.
Under hela sitt liv var han omtalad, uppburen och beundrad – han gjorde intryck och avtryck i alla sammanhang där han uppträdde. Han var en Homo ludens, en lekande människa, som blev stormästare i Juvenalorden och hederspresident i OD. Han var också nära vän till Ulf Peder Olrog och sägs ha bidragit till hans visor. En indikation på finns i boken i en dedikation.
Från forskarbordet på Carolina i Uppsala, där Sven G forskade om Gustav IV Adolfs utrikespolitik, gick han direkt till Sparfrämjandet som vd. Därefter blev han den obestridlige ledaren för sparbankernas snabba utveckling under 1960-talet.
Till hans ytterligare meriter hör bland annat tjugo år i DN:s styrelse, ordförande i Sveriges turistråd och preses i Kungliga Gustav Adolfs Akademien.
Ingvar Körberg, född 1927, är journalist och författare. Han har tidigare givit ut fyra böcker på Ekerlids förlag om sparbanksrörelsens idé och historia. Ingvar Körberg debuterade som författare 1965 och har skrivit ett flertal böcker på andra förlag, den senaste är Upptäck Nordens Arktis (2016). Han har tidigare skrivit två biografier, en om Karl XIV Johans finansminister Carl David Skogman (2009) och en om skeppsredaren Ronald Bergman (2013).