Sparbanksidén

Ingvar Körberg

Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige på 1800-talet och spred över hela landet. Som lokala banker fick sparbankerna stor betydelse för utveckling av lokalsamhället. I slutet av 1900-talet började dock förändringar ske. Sparbanker slogs ihop, regionsparbanker bildades och några lämnade sin ursprungliga företagsform för att bli bankaktiebolag. Sparbankernas grundläggande idé kom därmed att förändras och sparbankerna förlorade delvis sin betydelse.Denna bok handlar om sparandet och sparbankerna sett i ett idéhistoriskt perspektiv. Boken är indelad i två delar. Den första delen tar upp det historiska förloppet från 1700-talet till 1950-talet och hur de grundläggande idéerna föddes och förändrades med tiden. Den andra delen har en mer analyserande karaktär, där författaren diskuterar orsakerna till förändringen och efterlyser en debatt om bankmarknadens vitalisering.