Ekluten - boken om hur sparbankerna blev en storkoncern

Ingvar Körberg

Mellan 1980 och 1995 genomgick sparbankerna en av de mest genomgripande förändringarna som ägt rum i svenskt finansväsende. Av 164 enskilda sparbanker som drevs i något som liknade stiftelseform, skapades på 15 år Sparbanken Sverige AB ­ ett av de största bolagen på Stockholms Fondbörs.

I boken Ekluten skildras hela händelseförloppet i denna dramatiska process. Författaren beskriver initierat hur en hårt pressad ledning förmådde hantera den turbulens som rådde under finanskriser i början av 90-talet, med splittring i företaget och förhandlingar med staten. Du får insyn i spelet mellan personerna som var med och påverkade skeendet, däribland Sparbankens VD Göran Collert och före detta finansministern Erik Åsbrink, som då var styrelseledamot i banken.

Författaren, Ingvar Körberg, har varit anställd i Svenska sparbanksföreningen under 25 år, bland annat som chefredaktör för Tidningen Sparbankerna. Allt källmaterial om förändringsprocessen har stått till hans förfogande, vilket givit honom en unik inblick. Boken bygger dessutom på intervjuer med cirka 150 personer av de som deltog i den.