Janerik Larsson


Böcker skrivna av Janerik Larsson:

De nya industrialisterna – Riskkapitalet och välfärdsbygget

Det långa loppet - näringslivets opinionsbildning under 20 år