Det långa loppet - näringslivets opinionsbildning under 20 år

Janerik Larsson

Tänk så mycket sämre det hade kunnat gå för Sverige!
Det var på 1970-talet som den moderna svenska företagarrörelsen föddes – ur löntagarfondsstrid och ekonomisk kris. Det gick inte längre att förhålla sig passiv till politiken. Marknadsekonomins själva fundament var under attack. Det var nödvändigt att blåsa till motoffensiv.
Den motoffensiven pågår än idag och sedan 20 år tillbaka leds den av Svenskt Näringsliv – efterträdaren till Industriförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Genom långsiktig, kontinuerlig opinionsbildning har denna företagarrörelse inte bara åstadkommit bättre villkor för näringslivet – utan bidragit till att göra hela Sverige till ett rikare och friare samhälle.
Janerik Larsson är unikt rustad för att berätta denna historia. Men fokus för denna bok är ändå inte det som varit. Lärdomarna från decennier av opinionsbildning pekar framåt. För frågorna är eviga och inga segrar varar för evigt. Det fria näringslivet måste vinnas av varje generation. Och gränserna för det politiskt möjliga måste alltid flyttas framåt.
Tänk så mycket bättre det skulle kunna bli!
Janerik Larsson som har erfarenhet både från uppdraget som informationschef på SAF och vVD på Svenskt Näringsliv har samlat sina intryck av de senaste 20 årens arbete och pekar på hur mycket har sina rötter i tidigare insatser men också hur dessa pekar framåt i ett samhällspolitiskt klimat vars syn på företagande och entreprenörskap skiftar med tiden.