De nya industrialisterna – Riskkapitalet och välfärdsbygget

Janerik Larsson

Ordet "riskkapitalist" har förekommit mycket ofta i debatten det senaste året. Men vad gör en riskkapitalist – egentligen? Janerik Larsson ger i boken De nya industrialisterna - riskkapitalet och välfärdsbygget svaret på den frågan. Han beskriver både den verksamhet som bedrivs av venture capital-företag som satsar på ganska nystartade företag, och av private equity-företag som oftast arbetar med mogna, växande företag. Janerik Larssons reportagebok bygger på samtal med riskkapitalbolagens förvaltare och de som investerat i dessa och ger därför en viktig, kompletterande bild av vad dessa företag betytt och betyder för svenskt välfärdsbygge. I boken beskriver Larsson den oftast mycket framgångsrika utvecklingen i en lång rad företag, riskkapitalisternas så kallade portföljbolag. Han intervjuar också de som investerar i riskkapitalisternas fonder. I hög grad är det internationella, institutionella investerare som satsar på de framgångsrika svenska riskkapitalföretagen. Det har inneburit en massiv kapitalinvestering under många år i svenska, växande och framgångsrika företag. Janerik Larsson: Det är den berättelsen som hittills i stort sett saknas i svenska massmedier. Orsaken till det är inte bara ovilja eller oförmåga från medias sida, utan det beror också på att riskkapitalföretagen historiskt sett inte fäst något stort avseende på att sprida information om sin verksamhet till andra än sina investerare. Att jag fått möjlighet att skriva boken är ett första tecken på att detta nu kommer att förändras. Janerik Larsson, 68, är i grunden journalist (Stora Journalistpriset 1980) och opinionsbildare. Han arbetade på Kinnevik under 1990-talet och var vice VD på Svenskt Näringsliv 2005 – 2010. Idag är han seniorrådgivare till Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har medverkat på olika sätt i närmare ett 50-tal böcker.