Bengt Karlöf


Böcker skrivna av Bengt Karlöf:

Strategins processer och verktyg

Benchlearning - Förebilder som hävstång för utveckling