Strategins processer och verktyg

Bengt Karlöf

Strategi handlar om beslut och handlingar för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter. I det moderna samhället, där kunskapen blir en allt viktigare resurs och ansvar för olika verksamheter sprids till allt flera, är strategisk planering inte längre en angelägenhet bara för de högsta cheferna. Strategi är viktigt på alla nivåer!

I STRATEGINS PROCESSER OCH VERKTYG går Bengt Karlöf igenom alla de delmoment som är av betydelse i ett framgångsrikt strategiskt arbete. Utifrån en mångårig konsultverksamhet med koncentration på just strategifrågor delar han med sig av sina egna erfarenheter, praktiska metoder och användbara verktyg.

Med boken vill han möta ett behov av en framställning som ger en konkret och solid vägledning genom strategins processer.

BENGT KARLÖF har arbetat med strategiutveckling sedan 1980-talet och driver Karlöf Consulting. Han har skrivit flera böcker om ledarskap och verksamhetsutveckling.

För att hitta Bengts övriga böcker utgivna på Ekerlids Förlag, sök på "Karlöf" under Författare i sökfunktion nedan.