Benchlearning - Förebilder som hävstång för utveckling

Bengt Karlöf, Marie Edenfeldt Froment, Kurt Lundgren

Benchlearning är en vidareutveckling av det redan etablerade begreppet ”benchmarking”. Med benchlearning tas en organisation in en kontinuerlig lärprocess som utvecklar medarbetarnas kompetens, skapar medvetenhet och leder till en större delaktighet och förnyelse.

I boken Benchlearning varvar författarna både teori och praktik och anknyter till samhällsutveckling, kunskapssyn, ledarskap, verksamhetsutveckling och de senaste rönen inom organisationspedagogiken. Metoden förefaller enkel – men kräver eftertanke och insikt. Boken avslutas därför bland annat med en instruktiv framställning i fler steg, där de konkreta råd och förmedlade erfarenheter från olika projekt ger läsaren värdefull hjälp.

Författarna Bengt Karlöf och Marie Edenfeldt Froment har under de senaste åren praktiserat benchlearning som konsulter inom olika organisationer. Kurt Lundgren är forskare och praktiker samt har likt Bengt Karlöf skrivit flera böcker om lärande och affärsutveckling.