I cancerns skugga

Kjell-Olof Feldt, Birgitta von Otter

Vid 70 års ålder fick Kjell-Olof Feldt diagnosen prostatacancer. Ett svårt och ångestladdat besked, både för honom och hans fru Birgitta von Otter. Makarna visste i stort sett ingenting om sjukdomen och beslöt sig i ett tidigt skede att skaffa sig kunskaper och så småningom göra något som kändes meningsfullt under den svåra behandlingstiden. Men de hade svårt att hitta böcker i ämnet, och började så småningom skriva om vad som hände i deras liv.

RESULTATET ÄR DENNA BOK! En berättelse från två perspektiv – den drabbades och anhöriges – berättat i varsin dagbok. Läsaren får en inblick i den gemensamma livskris som två makar, gifta med varandra sedan 33 år, genomlever. Den ena bär på en livshotande sjukdom i sin kropp, och den andra står vid sidan om och följer på nära håll den tärande ovisshet och plåga som mannen hon älskar har att tampas med. Öppet och personligt skildras de ibland svåruthärdliga biverkningarna som impotens, inkontinens och värmesvallningar.

När Kjell-Olof Feldt på våren 2003 satte punkt för dagboks-skrivandet har han just fått det slutgiltiga behandlingsresultatet, ett slags ”kvitto” på om behandlingen lyckats eller inte.

Detta är en bok för de som drabbats, alla anhöriga och framförallt de som jobbar i vården. En bok som förtjänar all uppmäksamhet!