Kjell-Olof Feldt


Böcker skrivna av Kjell-Olof Feldt:

Min väg till politiken

Det blev ingen storväst

Den blyge entreprenören - om bergsingenjör Axel Ax:son Johnson

I cancerns skugga