Världen flyttar in - en liten bok om integration i Vingåker

Hawa Hashim, Caroline Wulff

I boken Världen flyttar in – en liten bok om integration i Vingåker intervjuas sju personer från olika länder som integrerats i kommunen. De som intervjuats eller skrivit själva kommer från Albanien, Syrien, Palestina, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Vissa är kritiska till Migrationsverket. Alla är positiva till Mötesplatsen, ett ställe där de som väntar på asyl kan träffas och även få utbildning i svenska. Den anordnas i samarbete mellan Röda Korset, Diakonia, Svenska kyrkan och Vingåkers kommun. Det är insatser från civilsamhället som i samarbete med kommunen bidragit till att integrationen i Vingåker har blivit så lyckosam. I boken intervjuas också volontärer från Mötesplatsen. Vingåker är en typisk svensk landsortskommun där asylförläggning och flyktingmottagande blivit en självklar del av vardagslivet. En stark ideell sektor kompletterar kommunens arbete med mottagande och integration. Författare är Hawa Hashim som jobbar som flyktingstödjare inom kommunen och Caroline Wulff som är volontär och skribent.