Sjukvård är humanism - men marknaden har tagit över

Magnus G. Lind

Magnus G. Lind har arbetat som läkare med öron-näsa-hals- och cancersjukvård i 38 år på Karolinska sjukhuset och varit med i planeringsfasen av NKS. Med avstamp i hans yrkeskarriär beskrivs den svenska sjukvårdens utveckling under de senaste femtio åren – det handlar om allt från rörande patientmöten, avancerad cancerkirurgi till de olika politiska trender som kommit att påverka läkaryrket.
Inte minst får vi läsa om misstagen som föranledde det havererade NKS-projektet samt om den tilltagande maktkampen mellan den medicinska professionen och den ekonomiska och politiska administrationen.
Om de anställda i sjukvården ska behålla engagemang och entusiasm för sitt arbete är det avgörande att upprätthålla allmänhetens tilltro till vårdens kvalitet. New Public Managements mätningar av kvantitet i stället för kvalitet innebär att arbetets värde och betydelse systematiskt nedvärderas. Fallet med NKS visar hur en kombination av politiska klyschor och maktspel kring forskningsexcellens har försämrat vården.