Prostatacancer - en bok om hopp

Peter Örn

”Läkaren såg på mig. Ögonen var allvarliga och omtänksamma. Han var äldre än jag och han talade till mig som en äldre man med oceaner av erfarenhet; han visste vad han talade om.
’Det viktiga är livet, Peter, att få fortsätta leva. Och om det skulle vara cancer, har du kommit hit i god tid.’
Redan när jag skrev ner hans ord samma kväll anade jag att de skulle komma att bära mig igenom de kommande månaderna, och långt mycket längre än så.”

Det här är Peter Örns personliga berättelse om att bli diagnostiserad med prostatacancer – en sjukdom som drabbar tiotusen män i Sverige varje år. I stor förtrolighet får vi ta del av hans upplevelse – ovissheten och ensamheten som det innebär att drabbas av en livshotande sjukdom, trots allt stöd från anhöriga och vänner.
Men det här är också en bok om hopp. Idag är Peter Örn botad från sin prostatacancer. Han är frisk " tills dess annat bevisas". Han uppmanar med saklighet och engagemang andra män att vara lyhörda för sjukdomens tidiga signaler, att ha modet att söka läkare och inte väja för behandling.
Utöver den egna berättelsen och samtal med andra drabbade i den nära bekantskapskretsen, innehåller boken också en intervju med läkaren och forskaren Jonas Hugosson – en av Sveriges mest framstående prostatakirurger och den som opererade Peter Örn.

Prostatacancer – en bok om hopp, är angelägen läsning både för drabbade män och deras anhöriga. Här varvas djupa existentiella spörsmål med praktiska råd, erfarenheter och information. Den vidgas till en hyllning till livet och till vardagen.

Peter Örn arbetar som föreläsare, författare och styrelseproffs. Han har tidigare varit partisekreterare i Folkpartiet och chef för Svenska Röda Korset, Riksteatern och Sveriges Radio.