Manöverbarhet

Lasse Ramquist

Författarna av boken Manöverbarhet har tillsammans med sina uppdragsgivare utvecklat ett nytt angreppssätt för att öka företagens manöverbarhet. Resultatet blev VU-processen. Den är en praktisk ledningsmodell som ger alla i organisationen chansen att leva med i affären och aktivt påverka sin egen och företagets framtid. Trendbrott och konkreta resultat har gång efter gång visat att djupare kunskap om livets villkor gör företaget effektivare, snabbare och mer lättmanövrerat.

Manöverbarhet innehåller många konkreta exempel från de företag som använder VU-processen. I boken beskrivs ingående hur VU-processen tillämpas i praktiken, från den strategiska dialogen till genomförandet. Dessa praktiska erfarenheter sätts avslutningsvis in i ett större vetenskapligt sammanhang som bygger på den växande kunskapen om levande självorganiserande system. Manöverbarhet handlar om att snabbt nå ut till varenda medarbetare enkelt och utan krusiduller.