Klart ledarskap av Gervase R. Bushe

Gervase R. Bushe

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig. I den reviderade upplagan tar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön ytterligare ett steg framåt. Han utvecklar tankarna kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

Klart Ledarskap ökar din effektivitet som ledare genom att ge dig verktyg att ta itu med missförstånd och ryktesspridning. Du lär dig bygga verklig mo- tivation och engagemang bland medarbetarna, utveckla samarbetet i grupper och öppet diskutera både succéer och misstag i syfte att lära av varandra.

OBS! Denna nya reviderade utgåva utkommer först den 12 februari.