Känslors kraft i företagskulturen

Ingvar Bengtson, Magdalena Anderson

Basen för all prestation är känslor, tankar och energier. Det är hög tid att de mjuka värdena börjar användas i företagssammanhang på en bredare front. I Känslans kraft i företagskulturen får du en handfast beskrivning för hur du ska gå tillväga för att få ditt lag att prestera bättre.

”Ledarskap, laganda och motivationsprocessen har hjälpt oss att förbättra vår företagskultur. Medarbetarna är ännu mer motiverade och vi är självgående i att driva beteendeområdet på egen hand.”

Mona Österberg VD Mercodia AB

”Processen skapar en stark vi-känsla, sammanhållning och en vilja att hjälpa varandra, att tillsammans utvecklas, både privat och affärsmässigt samt att driva företaget framåt.”

Mats Jirblom, VD Uhlmann Nordiska AB

”Tillsammans med Team & Ledarutveckling bygger vi en vinnande företagskultur som ligger i linje med våra värderingar, Engagemang Kompetens och Gemenskap; EKG-effekten. Den här processen ser vi som en av de viktigaste resurserna för våra framgångar.”

Thomas Larsson vVD WH Servicebolagen AB

”Boken är ett mycket användbart redskap i kvalitets- och utvecklingsarbeten inom företag och organisationer.”

Jerry Karlsson VD SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling