Jobbskaparna

Kenneth Bengtsson

I boken beskriver Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson hur han tidigare som koncernchef för ICA tog initiativ till att 1 000 personer med funktionsnedsättningar rekryterades till butikerna. Han resonerar kring varför ICA och andra goda exempel som Max Hamburgerrestauranger och Proffice lyckas med mångfalden, samtidigt som han idag kritiserar regeringen för att inte vilja göra något åt Arbetsförmedlingens misslyckanden med att matcha och förmedla jobb. - Fortfarande lever 800 000 personer i utanförskap. Jag blir förbannad när jag ser så många unga, utomeuropeiskt födda eller som har en nedsatt arbetsförmåga drabbas av detta, säger Kenneth Bengtsson. - Företagen som anställt personer med svårigheter på arbetsmarknaden gör det inte bara av välvilja. Bakom framgångsexemplen finns eldsjälar som uppfunnit nya arbetsmetoder och som tar fram människors fulla arbetsförmåga. På ICA lyckades vi matcha individernas kompetens och enklare jobb i butik. Dessutom var det frivilligt för butikerna att anställa personerna, de inspirerades att vara med. Eldsjälarna hämmas dock av att politiken sätter upp onödiga hinder. - Arbetsförmedlingen är helt marginaliserad på arbetsmarknaden. Tyvärr står regeringen passiv inför att reformera ett system som inte fungerar. Politikerna kan inte stillatigande se på när vi riskerar att förlora en hel generation. - Dessutom har bara 21 av 290 kommuner ett bra företagsklimat, vilket försämrar integrationen och hämmar jobbchanserna för person med funktionsnedsättningar. Här har politiken ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för en arbetsmarknad där alla får plats, säger Kenneth Bengtsson.