Ingen väg tillbaka

Björn Molin

I denna memoarbok skildrar BJÖRN MOLIN den dramatiska samhällsutvecklingen under 1970- och 80-talen. Det var en tid av täta regeringsskiften och med det första verkliga maktskiftet på 40 år, 1976. En tid då utvecklingsoptimismen bröts och oljekriserna nådde Sverige.

Han berättar initierat om regeringsbildningarna 1976, 1978, 1979 och 1981 och om sin egen tid i regeringen som handelsminister. Det handlar om skattereformen kallad ”den underbara natten”, om Bofors vapensmuggling och sambandet med mordet på Olof Palme, Ebbe Carlssons medverkan i spaningsarbetet, om den stora teko-konflikten på 1980-talet och om ”sjukhusspionen” i Göteborg.

Här ges initierade porträtt av svenska och utländska politiker, inte minst de åtta folkpartiledare Molin träffat under sin aktiva tid. Från sina många resor till bl a USA, Kina, Fjärran Östern, Irak och Mexiko har Molin hämtat bilder av kända och okända makthavare. Här tecknas snabbporträtt av så olika personligheter som Saddam Hussein, Robert Mugabe och Pierre Trudeau.

Björn Molin (f. 1932) var handelsminister 1981–1982, riksdagsman (fp) 1971–1986 och då bl a finansutskottsordförande samt senare landshövding 1986-1997. På 1960-talet var han aktiv i kommunalpolitiken i Göteborg i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Björn Molin är statsvetare och har skrivit böcker om partiväsendet och om förvaltningen. Hans mest uppmärksammade avhandling kom 1965 och handlade om tjänstepensionsfrågan (ATP). I sin memoarbok anlägger han ett statsvetenskapligt perspektiv, där hans egna upplevelser av politik och förvaltning används för generella slutsatser om den politiska processen.