I praktiken - förändringsarbete i offentlig sektor

Sören Häggroth

Det är slutsatsen i denna bok som handlar om ett femårigt förändringsarbete i det verk som äger och förvaltar försvarets mark och byggnader ? Fortifikationsverket. Verkets anställda ? från generaldirektör till fackliga företrädare berättar om verkets förändringsprocess och om sina erfarenheter av ett stort omställningsarbete. Boken beskriver i första hand hur ledarskap och förändringsarbete läggs upp i praktiken och vilka problemställningar som dyker upp. Grundtonen är optimistisk ? det går att förändra gamla kulturer och strukturer och få en modern och effektiv organisation i offentlig sektor. I ett samtal mellan verkets generaldirektör och förre ÖB, general Johan Hederstedt, diskuteras olika förändringsstrategier; ska förändring ske genom ?chockterapi? eller genom små steg? I förordet skriver Sören Häggroth: ?Min uppfattning är att förståelse om mänsklig psykologi, egen och andras, är ledarskapets viktigaste fundament. Det gäller att känna och acceptera sig själv för att kunna förstå andra och deras beteende?. De aspekter av ett brett upplagt förändringsarbete som behandlas är dialog och delaktighet, strategi och styrning, värderingsgrund, effektivisering, medarbetarskap och samhällsansvar. Vidare diskuteras konsten att starta ett förändringsarbete. Boken kompletteras med en DVD-film med intervjuer om förändringsarbetet i Fortifikationsverket.