Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II

Rodney Edvinsson, Tor Jacobsson, Daniel Waldenström

Boken är den andra av två delar och fokuserar på fastighetspriser, bruttonationalprodukt, aktiekurser, penningmängd, statsskuld och Riksbankens räkenskaper. Boken presenterar serier över fastighetspriser som går ända tillbaka till 1870-talet. I Sverige pågår en diskussion om i vilken utsträckning de kraftiga prisökningarna på fastigheter sedan början av 1990-talet skulle kunna tolkas i termer av en bostadsprisbubbla. En längre tidshorisont kan tillföra nya perspektiv till denna diskussion. Sverige är ett litet land, men ger ett intressant historiskt exempel på ett område i Europas periferi med statistiska uppgifter av hög kvalitet. Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank. Att presentera dess balansräkningar och centrala monetära och finansiella variabler är därför i sig en unik redogörelse för den monetära historien. Pris-och makroekonomisk stabilitet är en ständigt återkommande fråga. Vad vi kan lära av historien är att tidpunkten för kriser och stora förändringar i det ekonomiska systemet tenderar att vara mycket svåra att förutsäga. Boken presenteras på ett seminarium som hålls på Riksbanken fredag 23 maj klockan 10:00. Förste vice riksbankschef Karolina Ekholm inleder seminariet. Därefter ger Rodney Edvinsson, docent i ekonomisk historia på Stockholms Universitet och en av bokens redaktörer en närmare presentation av bokens innehåll. Slutligen kommenterar Marc Flandreau, professor vid Graduate Institute of International and Development Studies, Genève bokens vetenskapliga bidrag. Seminariet är öppet för media. Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekerlids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats, och en första del av boken som utkom 2010. Den första volymen presenterar data över växelkurser, priser och löner, för vissa serier ända tillbaka till 1200-talet.