Hållbarhetsutveckling - att leda och förbättra mot värdeskapande

Lars Sörqvist, Ebba Lindsö

"Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete genererar stora värden för företag, organisationer och nationer. Detta ställer dock krav på det arbete som bedrivs, såväl strategiskt som operativt. En förutsättning för att lyckas är att säkra ett starkt ledarskap. Ett ledarskap som kännetecknas av mod, omtanke och handlingskraft.
Därutöver behöver vi kontinuerligt förkovra oss i att arbeta mer systematiskt och faktabaserat med hållbarhet. Ytterst handlar det om att förbättra och vidareutveckla alla samverkande faktorer som bidrar till att långsiktigt uppnå hållbar utveckling.
Med denna bok vill vi inspirera och förmedla konkreta verktyg till hur förbättringsdriven och värdeskapande hållbarhetsutveckling kan genomföras. Under våra yrkesverksamma liv har vi kontinuerligt arbetat med ledarskap, verksamhetsutveckling och förbättring. Över tid har vi allt-mer fogat samman våra erfarenheter till en effektiv och verkningsfull modell för att bedriva hållbarhetsarbete."
Lars Sörqvist & Ebba Lindsö Lars Sörqvist arbetar sedan 30 år som utbildare, forskare och ledare med kvalitet, verksamhetsutveckling och systematiskt förbättrings-arbete. Han är idag president för International Academy for Quality (IAQ) och vd för Sandholm Associates. Lars är docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt har tidigare även varit professor vid Shanghai University i Kina.
Ebba Lindsö har stor erfarenhet från ledarskap inom en mängd olika branscher, såsom shipping, media och finans. Under sin karriär har hon bland annat varit chefredaktör för tidningen Affärsvärlden, vd för TT Nyhetsbyrån, arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och hållbarhetsföretaget RESPECT, ledamot i en lång rad styrelser såsom Riksbanken, AMF och SBAB samt haft ordförandeskapet i sjätte AP fonden.