Etik & Etikett - ett sätt att uppträda i affärsvärlden

Gustaf Lewenhaupt

1994 startade GUSTAF LEWENHAUPT företaget Business Behaviour efter att ha arbetat i näringslivet under 25 år. Redan då var bristen på och behovet efter sakkunskap stort när det gäller etik- och etikettsfrågor, även inom näringslivet och affärsvärlden.

Affärsidén föddes en tidig morgon på Nokia Data när dess dåvarande VD kom in på Gustafs kontorsrum och sade: – Det är för jävligt Gustaf, men dina kolleger kan inte uppföra sig.

Först avböjde Gustaf förfrågan om att inför arbetskamraterna tala om vett och etikett – men genomförde slutligen ändå tre kurser internt. Det ledde till att han så småningom blev intern konsult i de frågorna. Samt att han öppnade eget. Idag är efterfrågan på kurser och medverkan vid seminarier stor, och det har lett fram till beslutet att även ge ut en bok i ämnet. Gustaf Lewenhaupt hanterar i boken de erfarenheter han fått både via uppfostran, "modersmjölken" och i de företag i olika branscher han verkat i. Allt kopplas också tillbaka till den affärsmässiga nyttan och presenteras dessutom med en stor portion humor.

Inom de etiska frågeställningarna får läsaren vägledning i vad som kan påverka människors affärsmässiga beslut. I etikettsfrågorna behandlas en mängd olika frågor inom ramen för företags representation, och allt utgår från att skapa säkerhet i affärsmässigt sociala sammanhang. Det är också erfarenheter man har den största glädje av också privat.

Dessutom har åtskilliga frågeställningar dessutom dykt upp under de år som Gustaf Lewenhaupt haft en spalt i Dagens Industri kring just etik- och etikettsfrågor. Även de har bidragit till innehållet i denna bok.

Boken har skrivits i samarbete med PIA GADD, i många år journalist på Expressen, numera författare och frilansjournalist i press, radio och TV.