Den udda fågeln - min berättelse om entreprenörskap, makt och integration

Shori Zand

1987 flyr Shori Zand med sin familj från ett extremisthärjat Iran till Sverige. Hon möter ett land med dubbla budskap – en trygghet i ett demokratiskt system och samtidigt ett motstånd i form av fördomar hos människor i systemet. Efter tolv års arbete i det offentliga vårdsystemet satsar hon allt på ett kort – att driva sitt eget bolag utifrån sin egen vision om en demokratisk vårdverksamhet styrd av valfrihet.
Med nyfikenhet och hårt arbete tar det femton år att bygga upp en vårdkoncern med 1400 anställda och marknadsledande positioner. Femton år av kamp för en vision om en människocentrerad vård där alla får plats och tas emot med respekt; en plats där mångfald och inkludering leder till innovation och banbrytande utveckling. Shori Zand tar strid för ett jämställt näringsliv där mångfald och kompetens ska väga tyngre än kön, hudfärg och etnisk tillhörighet.
Boken skildrar resan från barndomens Iran till Sverige och den entreprenörsresa som följer där. Författaren berättar ärligt och rakt om möjligheterna och hindren längs vägen – det blir en personlig berättelse om modet att bygga, om makt och om integration – men framför allt om hur värderingar och integritet är det som i slutändan bär en människa till framgång.
Jag ville skriva den här boken för att dela min historia, om hur det är att vara den udda. Jag har varit flyktingen, den nyanlända, den som inte kan språket, den som ser annorlunda ut och som låter annorlunda. Men jag har också varit den det svenska systemet tar under sina vingar och lyfter upp. Jag är och har varit företagaren, entreprenören, affärskvinnan och investeraren, och jag vill dela med mig av hur man kan vända det udda till det bästa man har.