Den moderata bilden

Johan Westrin

Ända sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige, har affischerna varit ett av de allra pålitligaste inslagen i valrörelserna. Affischerna har förändrats mycket genom åren. Från att ha varit tydliga ? nästan övertydliga ? och pedagogiska, är de numera ofta vaga och antydande. Men den viktiga uppgiften som politiska budbärare består. Den moderata bilden av Johan Westrin, politisk sekreterare vid moderaternas riksorganisation, är berättelsen om utvecklingen från högerns tidiga 1900-tal till nya moderaternas 2000-tal. Det är berättelsen om affischerna och politiken kring dem.