Att köpa företag utomlands - Från strategi till genomförande

Anders Landelius

En praktisk handledning för företagsledare och andra som arbetar med internationella företagsförvärv. Förvärvsprocessen olika faser beskrivs ingående och med ett antal fallstudier illustreras hur viktigt det är att frågorna angrips på rätt sätt och i rätt ordning.