Att ge - samtal med svenska filantroper

Tove Lifvendahl

Sverige kommer relativt högt vid internationella jämförelser av givande till ideella organisationer. Men givandet i Sverige kännetecknas av att det är många som ger och att summorna är relativt små. Det är dessutom ovanligt att filantroper berättar offentligt vad de gör. Tove Lifvendahl möte i boken Att ge (Ekerlids Förlag) ett tiotal filantroper som har bestämt sig för att engagera sig och skänka bort en del av sin förmögenhet. Porträtten beskriver personens drivkrafter bakom givandet: varför man ger, till vilket ändamål och hur, och vad som kan göras för att uppmuntra och underlätta givande. Porträtten ramas in med en inledning som utifrån tillgänglig kunskap och forskning beskriver givandet i Sverige samt lyfter ett antal frågor för vidare diskussion. Boken, vars initiativ kommer från Charity Rating och Sektor 3, vänder sig en intresserad allmänhet som genom boken får ökad förståelse och nya insikter om filantropi. Boken bidrar till att öka kunskapen om drivkrafter och behov av stöd som förmögna personer har för sitt givande, och därmed vänder den sig också till de företag och organisationer som har dem som kunder eller målgrupp. I boken intervjuas nedanstående personer: Anders Wall Bengt Ågerup Gunilla von Platen Percy Barnevik Sven-Harry Karlsson Dan Olofsson Agneta Trygg Per och Lena Josefsson Laurent Leksell
 Mikael Ahlström