Ägarresan - vägen till ett professionellt och harmoniskt ägarskap

Mats Axell, Tomas Haeger

Att göra en ägarresa är engagerande, men också utmanande. Som entreprenör och bolagsägare är det många frågor och uppgifter som kräver sin tid. Allt kanske inte hinns med eller skjuts på framtiden. Ägarfrågor tenderar att vara ett sådant område. De har sällan ett etablerat och återkommande forum eller ägnas den tid och tanke som behövs för att utveckla ett professionellt och harmoniskt ägande.
Vår ambition med boken är att med utgångspunkt från den ägarresa alla bolagsägare och entreprenörer gör, förmedla våra erfarenheter och ge inspiration till ett aktivt och strukturerat arbete med ägarfrågor. Genom att visa på fördelarna med och vägen till ett professionellt och harmoniskt ägarskap vill vi bidra till att utveckla ägandet. Boken vänder sig i första hand till entreprenörer, bolagsägare och styrelseledamöter i ägarledda onoterade bolag. Men också till alla rådgivare och experter som arbetar nära eller med ägarledda bolag.
Mats Axell har mer än 30 års erfarenhet som entreprenör och operativ bolagsägare. Under de senaste två decennierna har Han arbetat som rådgivare med fokus på ägarplanering och successionsfrågor.
Tomas Haeger har över 25 års erfarenhet som rådgivare åt nordiska företag, främst inom kund- och marknadsområdet. Han har också lång erfarenhet av att driva och verka i ägarledda bolag, från uppstart till ägarskifte.
Boken innehåller många kloka råd, tankar och reflektioner kring hur företagsägare kan tänka och agera när de ger sig ut på sin ägarresa.
Mattias Nordqvist
Professor i entreprenörskap och familjeföretagande vid Handelshögskolan i Stockholm