Affärsutveckling - Med exempel från H&M, Ikea, ABB och Volvo

Sten Söderman

Här visar STEN SÖDERMAN hur företagen kan genomföra en aktiv affärsutveckling för 2000-talet. Han illustrerar sina teser med fyra internationellt kända framgångsexempel.

Alla företag arbetar medvetet eller omedvetet med affärsutveckling och strategier för att skapa konkurrensfördelar för egen del. Här beskrivs på ett systematiskt sätt såväl företagsledarens som konsultens och forskarens syn på detta skeende.

Författarens forskarbakgrund gör att boken präglas av såväl djup insikt i företagandets praktik som bred kunskap om företagandets teori. Utifrån de fyra exemplen i boken kan läsaren avgöra om det är möjligt att tillämpa liknande metoder i den egna verksamheten.

Boken AFFÄRSUTVECKLING är en guldgruva för affärsutvecklare och konsulter!

STEN SÖDERMAN är professor i marknadsföring vid Södertörns högskola. Han har mångårig erfarenhet som konsult och har deltagit i stora affärsutvecklingsprojekt, bland annat för SIAR, Indevo och Cap Gemini.