Affärsstödjande lönebildning

Anders Palm

I boken Affärsstödjande lönebildning beskrivs allmänna principer för individuell lönesättning och lönesättning som strategiskt verktyg. Med bokens hjälp kan man systematiskt, men flexibelt, arbeta fram en lönesättning som stödjer företagets mål och de krav som individuella löner ställer på olika aktörer i verksamheten.

För att tydliggöra skillnaderna mellan den gamla och nya formen av lönesättning ställs formerna i boken i kontrast till varandra. Framförallt behandlas lön och ersättning framför allt på den marknad där fasta anställningar och centrala kollektivavtal om löner normalt förekommer.

Boken riktar sig till företagsledningar, chefer, förhandlare och utbildare och är en praktisk handbok för alla som på något sätt arbetar med lönesättning. Författaren Anders Palm har arbetat med lönefrågor i 20 år, i dag inom cheforganisationen Ledarna.