Vinnande mentorskap

Charlotta Wikström

Vinnande mentorskap tar sin utgångspunkt i att personlig utveckling och verksamhetsutveckling med lönsamhetsfokus går hand i hand och skapar en win-win situation för alla inblandade parter. Modern forskning visar att kompetensutveckling kopplat till företagets marknadsutveckling leder till bättre lönsamhet på sikt. Mentorskap skapar också affärsnytta genom att individens utveckling bidrar till organisationsnyttan, något som ofta kommer bort i diskussionen om mentorprogram.

Vinnande mentorskap riktar sig främst till mentorer i ledarutvecklingsprogram för yngre chefer i näringsliv, offentlig förvaltning, skolor, sjuk- och hälsovård. Boken kan med fördel användas av de som planerar att genomföra ett mentorprogram i till exempel mindre företag eller organisationer eller av HR-konsulter. Även de som önskar sig en egen mentor har mycket att hämta i boken.

Charlotta Wikström har arbetat i ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom SAS, Telia och Stockholmsbörsen. Hon har mer än femton års egen linje- och ledarerfarenhet och har varit initiativtagare till och ansvarig för ett antal olika kompetens- och ledarutvecklingsprogram.

OBS! Boken är tillfälligt slut. Ny reviderad upplaga kommer i maj 2007.