Vi får det att funka - Framgångsrika exempel på IT i skolan

Hur får man datorer, surfplattor och telefoner att bli en verklig tillgång i klassrummet?

I den här antologin framträder en rad visionära lärare med tips på hur digital teknik kan förstärka elevers lärande. Målet är att inspirera andra att tänka om och att våga prova nytt tillsammans med eleverna.

Redaktörer: Helena Kvarnsell & Christer Isaksson. I samarbete med Lärarnas Riksförbund.