Växla upp innovationskraften

Mattias Axelsson

Innovationer formar framtiden. De skapar värde för kunder i form av nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Innovationer kan också lösa samhällsproblem. Vad krävs för att ligga i täten av det globala innovationsracet? Innovativa företag använder alltmer partnerskap som medel för innovationskraft. Växla upp innovationskraften ger både insikter och verktyg som ökar innovationskraften med partnerskap som motor. Boken samlar slutsatser dragna ur forskning och praktisk erfarenhet från svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. Boken inspirerar med exempel från företag som Billerud-Korsnäs, Spotify och Saab Group. Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och verksam vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm. "Den lättlästa texten är en popularisering av vetenskaplig teori, med viss akademisk precision som t.ex. rikliga och exakta källhänvisningar, vilka stärker trovärdigheten. En läsvärd bok för chefer och ledare på alla nivåer, som vill utveckla sina verksamheter, affärer eller produkter, oavsett de rör privat eller offentlig miljö." Tomas Steiner, BTJ