Varumärket som värdeskapare

Jan Treffner, David Gajland

Den här boken angriper varumärkesfrågan från en finansiell utgångspunkt, till skillnad från andra böcker vanligtvis behandlar ämnet från en marknadsföringsteknisk utgångspunkt.

Jan Treffner och David Gajland, till vardags konsulter inom PriceWaterhouse-Coopers, redogör kortfattat för den utveckling som skett inom varumärkes-området, immatrialrätt i allmänhet men i synnerhet hur varumärken kommit att spela en allt större roll i näringslivet de senaste åren. De går igenom förutsättningarna för att ett varumärke ska skapa värde: att det genererar innehavaren en högre försäljning än utan varumärket.

Boken behandlar även följande områden:

- Hot mot varumärket

- Varumärkets risker

- Co Branding och andra trender

- Licensiering

- Patent/immaterialrättens betydelse för värdeskapande

- Värdering av immaterialrätter

- Legal struktur på immaterialrätter

För att levandegöra de olika områdena innehåller boken dessutom en mängd exempel och illustrationer.