Varför försvinner våra kronjuveler? Dikeskörningar i svensk industri.

Lars Bern

Efter andra världskriget utvecklades Sverige till en av världens mest framgångsrika industrinationer. Som ett litet land kunde vi stoltsera med flera världsledande industrier som utgjorde själva grunden för den svenska välfärden. De senaste trettio åren har en stor del av landets unika position som industriland gått förlorad. Författaren Lars Bern, med ett förflutet som VD i näringslivet, beskriver i denna debattbok hur han slagits av de många dåligt skötta svenska företagsaffärerna och tvingats omvärdera några av de ledande personerna inom svenskt näringsliv under senare decennier. Boken är uppdelad i tre huvudavsnitt: en historisk bakgrund, den politiska spelplanen som satt reglerna för företagande samt en analysdel där författaren går igenom de affärer och skeenden där vi som nation förlorat eller skadat viktiga industriföretag – våra kronjuveler Lars Bern är teknologie doktor och har bland annat varit VD för Ångpanneföreningen, IVL och Incentive. Han har arbetat nära PG Gyllenhammar i Volvo och Percy Barnevik i ABB och är hedersledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien och Etikkollegiet. Detta är Lars Berns tionde bok.