Vårdens chans

Bert Levin, Richard Normann

Hur skulle den svenska sjuk- och äldrevården se ut om vi kunde bygga upp den från grunden utan regler och begränsningar och istället utgå från befolkningens behov? Den fråga diskuteras i Vårdens chans. Konsulterna Bert Levin och Richard Normann har på uppdrag av Landstinget i Malmöhus gjort en research bland inblandade myndigheter och aktörer för att få fram en ny bild av en effektiv och lönsam sjukvård. Boken fungerar som diskussionsunderlag och inspirerande läsning för alla som arbetar inom sjuk- och äldrevård.