Välfärdslobbyisten - om Caremadrevet, vårdvinster och demokratins nya utmaningar

Håkan Tenelius, Niels Selling

Hösten 2011 exploderade det mediedrev som blev ”Caremaskandalen”. Hela välfärdsbranschen drogs med och plötsligt hamnade frågan om vinster i välfärden högst upp på den politiska agendan. Flera år senare debatteras denna fråga fortfarande flitigt. Som få andra frågor engagerar och polariserar den, och framtiden för branschen är fortfarande osäker.

Men om själva skandalen utspelade sig inför öppen ridå, vad hände bakom scenen?

Vårdföretagarna hamnade i skottgluggen för mediers och politikers massiva kritik. Organisationen stod inför den nästintill omöjliga uppgiften att vända opinionen och övertyga makthavarna om att inte dra undan mattan för branschen.

Denna bok är Håkan Tenelius berättelse. Som huvudlobbyist för Vårdföretagarna stod han mitt i stormen. Han låter oss följa den poliska och mediala cirkus som orsakades av publiciteten kring vårdföretaget Carema. Vi får ta del av maktspel, intriger, bakbundna politiker och en mediebransch som skjuter först och frågar sedan - om den alls frågar.

Politiken i Sverige har förändrats, in på den nya arenan har hundratals lobbyister vandrat. Detta är också en bok om deras verksamhet. I bokens första och sista delar presenterar statsvetaren och lobbyspecialisten Niels Selling en rad fakta kring lobbying och dess påverkan på vårt samhälle – vad gör en lobbyist egentligen, vad innebär lobbying och är det i förlängningen ett hot mot eller möjlighet för vår demokrati?