Vägval - framtiden för svensk säkerhet

Michael Claesson

De senaste åren har varit omvälvande i världspolitiken. Vi ser hur internationella samarbeten försvåras av de växande spänningarna mellan stormakterna, hur ny teknik har blivit centralt i geopolitiska kraftmätningar och hur klimatförändringar spär på konkurrens om resurser i några av världens mest konfliktdrabbade regioner.
I ljuset av den här komplexa och svårförutsägbara utvecklingen står Sverige inför ett antal större vägval i försvars- och säkerhetspolitiken. Hur kan vi använda oss av artificiell intelligens och autonoma system i försvaret av Sverige? Vilka säkerhetspolitiska trender finns det i rymden? Vad för utmaningar ser vi på cyberområdet? Hur påverkar den gröna omställningen totalförsvaret?
Dessa och flera andra vägvalsfrågor behandlas i boken Vägval. I boken får läsaren en översikt av det utrikes- och säkerhetspolitiska landskapet på 2020-talet och vilka skeenden och trender som formar svensk säkerhet. Boken fokuserar framför allt på vägval som relaterar till ny teknik och då både möjligheter och utmaningar som finns med dem utifrån ett försvarsperspektiv.
Boken ges utav Ekerlids Förlag i samarbete med Folk och Försvar. Folk och Försvar grundades 1940 med målet att erbjuda en oberoende och opolitisk plattform för debatt om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Med den här boken hoppas Folk och Försvar att bidra till en mer informerad och engagerad diskussion om framtiden för svensk säkerhet.
Michael Claesson är generallöjtnant och tjänstgör som Försvarsmaktens insatschef. Zebulon Carlander är säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar.