Vägskäl - hållbar politik för framtiden

Utvecklingen i det svenska samhället har fått allt fler likheter med den i låginkomstländer. Politikernas åtgärder för att vända den har varit försiktiga – ibland rentav förvillande. De politiska signalerna ger intryck av att när pandemin är över och de globala koldioxidutsläppen minskar så ska livet återgå till det ”normala”.
Men åtgärderna räcker inte. Utöver sänkta koldioxidutsläpp krävs att vi reducerar slitaget på de globala naturresurserna och att fler människor konsumerar mindre. Många ställer hoppet till ”grön teknik”, men även den tär på naturresurserna.
Klimatomställningen kräver snabb elektrifiering, men hur ska elen räcka – helst till ett rimligt pris? Andra problemområden är urbanisering med utanförskap, växande migrationsströmmar, kriminalitet, korruption, jämlikhet och bistånd.
Bo M I Bengtsson tecknar en bild av ett samhälle – och en värld –som står in för ett vägval. Nu behövs en öppen och djup diskussion av en komplex problembild. Frågan är om de politiska krafterna vill och vågar ta den?
Bo M I Bengtsson är professor emeritus i internationella odlingssystem, Sveriges lantbruksuniversitet. Han har varit myndighetschef för SAREC, ordförande och styrelseledamot av ett tiotal internationella forskningsinstitut, rådgivare till FAO:s generaldirektör och är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.