Vägen Framåt

Bengt Eriksson

I Vägen framåt prisas kvarvarande sparbanker för sin verksamhet och stora betydelse inom de delar av Sverige där de fortfarande finns. Boken tar även upp svårigheter som ibland kan märkas, både i samarbetet sparbankerna emellan och i deras relation till Swedbank. Tyngdpunkten i bokens berättelse ligger på den dramatiska perioden 2005¬–2010 men genom historiska återblickar får läsaren ta del av de händelseförlopp som ledde till att sparbanksrörelsen, både idé- och verksamhetsmässigt, slog in på skilda vägar. Boken tar även upp finanskrisen med start 2007/2008 och dess bakgrund, excesserna inom många av världens banker och krisens influenser på internationella Swedbank och tragiken med storägaren. Vägen framåt är uppdelad i fyra delar: Riksförbundet, Sparbankerna, Swedbank, Vägen framåt. Med hjälp av egen erfarenhet, mycket kunskap, intervjuer med nyckelpersoner och grundlig forskning analyserar författaren vad som hände med sparbankerna, hur det ligger till i dag och förutsättningarna för framtiden. Boken vänder sig till tjänstemän och förtroendemän som verkar, eller tidigare har verkat, inom sparbanksrörelsen. Även de miljontals kunderna i alla kvarvarande sparbanker kan få sin nyfikenhet tillfredsställd kring vad om pågår bakom bankdiskarna.