Våga!

Signhild Arnegård Hansen

SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN var 30 år när hon insåg att hennes familjesituation var ohållbar. Sonen Richard hade flera handikapp. Dagarna hackades sönder av ständiga besök hos specialistläkare, samtidigt som två andra barn ännu var kvar i blöjor. Hennes jobb fick saxas med mannens arbetstider. Lösningen blev att våga. Signhild Arnegård Hansen och hennes man startade ett företag i en bransch de inte kände till, på en plats långt bort från där de bodde. Men de hade en idé som de trodde på. Svenska Lantchips är i dag ett tillväxt- företag som har produktion i flera länder, däribland USA och Japan. Det som började i ett övergivet mejeri i Dalsland har löst en sexbarnsfamiljs vardag och fört henne till ordförande- posten i Svenskt Näringsliv. Som en röd tråd kan vi följa den omvälvande samhällsutveck- lingen som skett från 1968 fram till 2008, en period på 40 år. För ögat har hon entreprenörskapet, Sveriges konkurrenskraft och därmed välfärden. Boken är en engagerad samtidsbeskriv- ning med en klar vision om framtiden. Hur får vi fler att våga? Och vad måste vi som land våga ta itu med? Detta är frågor som kräver ett svar i globaliseringens tide- varv. Följ Signhild Arnegård Hansens berättelse om ett företa- garäventyr som fortfarande bara har börjat, och ett Sverige där möjligheterna är oändliga ? om vi bara vågar ta steget.