Vad tror direktörer på? 20 företagsledare om livsåskådning och religion

Mats Hallvarsson

Vad tror en direktör på? Vilken livsåskådning driver svenska företagsledare?
Tjugo samtal med toppar i svenskt näringsliv – bland andra Anders Wall, Mia Brunell Livfors, Thomas Berglund, Ebba Lindsö, Johan Molin, Meg Tivéus och Jan Svensson – visar att källorna till ledarskapets värderingar finns i det kristna idéarvet, en historia som försvann i det sekulära Sverige.
Tio Guds Bud, kärleksbudskapet och förlåtelsen är livs levande riktlinjer i svenskt management, i de visioner och strategier som nu skiftar till ett nytt paradigm av stake holder- kapitalism. En starkt positiv människosyn driver näringslivet att i samklang med de unga generationerna möta klimatkrisen.
Kristendomen har varit ett fundament i min livsåskådning och ett stöd i livets med- och motgångar. I grunden finns kärleksbudskapet som väglett mig under hela mitt liv. Anders Wall, huvudägare och koncernchef Beijerinvest, fd styrelseordförande i Volvo AB, mecenat via egna stiftelser
Mats Hallvarsson, var affärsjournalist i 25 år på Svenska Dagbladet, Veckans affärer och Affärsvärlden och grundade 1995 Hallvarsson & Halvarsson, som vuxit till Nordens ledande kommunikationskonsult med 450 anställda. Han har skrivit flera om böcker om svensk näringslivshistoria.