Vad människan har skapat - utvecklingssteg som förändrat mänskligheten

Roland Fagerfjäll

Homo sapiens sapiens – människan av i dag - har existerat en relativt kort tid på jorden och vår egen ganska stabila värmeperiod har bara pågått i cirka 350 generationer. Det är inte mer än ett ögonblick i mänsklighetens historia. Och de extremt dynamiska senaste 165 åren representerar inte mer än en nanosekund. Men vad är det då som har styrt människans utveckling från den spjutförsedda jägaren till den med högteknologiska prylar utrustade nutida människan? Människans utveckling har skett i två tempon – långsamt under många årtusenden för att explodera i turbofart de senaste 165 åren. Från att ha varit stamvarelser är vi nu invånare i en global värld där allt hänger samman. Ronald Fagerfjäll beskriver små och stora steg i mänsklighetens utveckling. Läsaren möter många av historiens kändisar, men ännu fler doldisar. I kaosordningens värld har många ibland små, slumpmässiga steg eller förändringar - ofta från oväntat håll - fått omvälvande följder. Vad betydde exempelvis cykelns uppfinning för mänskligheten? Hur uppstod tanken att låna och låna ut pengar – alltså bankväsendets födelse? Hur kunde våra livsvillkor förändras på ett sätt som 1800-talsfilosoferna inte kunnat drömma om i sina vildaste fantasier? Vad har utvecklingen fört med sig – på gott och ont? Världen av i dag är mångfacetterad och på många sätt komplicerad. Ronald Fagerfjäll vill med hjälp av dåtiden förstå vår nutid - och vad som tänkas vänta oss i framtiden. Ronald Fagerfjäll (född 1945) började medverka från Japan i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 1969 och blev senare medlem av redaktionen. Det var inledningen på en journalistisk bana som har sträckt sig över 40 år. Han har bland annat varit chefredaktör för tidningen Affärsvärlden och ledarskribent på Dagens Industri och har även verkat från London, Paris och Tokyo. Ronald Fagerfjäll har publicerat ett tjugotal böcker, den senaste är Den förlorade sonens återkomst – Peter Wallenberg 1926-2015 (Ekerlids Förlag, 2015) och medverkat i SVT:s programserie om Wallenbergsfären och varit programledare i TV4 om Sveriges moderna utveckling.