Vad hände med MS Estonia?

Bertil Calamnius

Den 28 september 2014 är det 20 år sedan MS Estonia förliste. Mörkläggning – är ett ord som hörts många gånger i Sveriges Riksdag i samband med Estonia. Det ordet var aktuellt i affären med DC3:an. Där tog det över 50 år innan sanningen kom fram. Det kommer inte att ta lika lång tid för Estonia. Sanningen om Estonia kommer fram när det blir känt varför MS Estonia skulle bli det enda vrak i världen med skydd av både betongövertäckning och gravfridslag. Tills vidare får det räcka med att insikten att visiret kanske inte förorsakade olyckan och föll av där det sagts, att vatten kan ha kommit in i fartyget på något annat sätt än vad haveriutredningen påstår, att myndigheten kunde ha varit mer aktiva och att haverikommissionen inte redovisade allt de borde ha gjort. Bertil Calamnius, som själv hade en dotter med ombord, har gjort en ingående granskning av Estoniakatastofen.