Vad är det viktigaste i mitt liv?

Martin Ehdin

Boken "Vad är det viktigaste i ditt liv? skiljer sig från andra ledarskaps- och livsstilsböcker. Här får vi inte veta hur vi människor ska göra eller förhålla oss till olika saker. Författaren Martin Ehdin försöker istället få människor att själva svara på frågan om vad som är det viktigaste i deras liv - och sedan följa den vägen. Boken riktar sig till alla. Martin Ehdin har valt att gestalta det han vill säga i ett samtal mellan en journalist och en ledare. Långsamt guidas journalisten till en aha-upplevelse om vad som är viktigast i hans liv och han upptäcker att livet aldrig mer blir detsamma. Bara rikare, mer glädjefyllt och spännande.