Uppdrag Arbete

Sven Otto Littorin

I Uppdrag Arbete redogör arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för hur regeringen, moderaterna och han själv arbetat med vad som kommit att bli några av de senaste årens centrala politiska frågor: full sysselsättning, utanförskapet och arbetslinjen. Boken beskriver även den värderingsmässiga grunden för moderaternas omprövning i arbetsmarknadspolitiken och sätter de politiska reformerna i ett större sammanhang. I boken finns gott om exempel på personliga möten som påverkat Littorin under de flera hundra resdagarna runt alla delar av Sverige. Littorin utvecklar också varför arbetslinjen är en framtidslinje för Sverige. Eller som han själv skriver i boken: ”Det är mitt, möjligen utopiska mål: att alla ska ha ett arbete att gå till, en lön att leva på, en arbetsgemenskap att känna trygghet i och en framtid att kunna påverka.”